Đồng C1720, C1820 Tấm Ống Láp Tròn Đặc

80,000

 • Hợp kim đồng
 • Đồng Tấm
 • Tấm Hợp Kim Đồng
 • Đồng C1100
 • Đồng C1720,
 • C1820 Tấm Ống Láp Tròn Đặc
Tải bảng giá 😷

  • Bà con...
  • Ai gặp khó khăn về Vật Liệu
  • Cứ gọi  cho chúng tôi...