CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Khi mua sản phẩm của chúng tôi, quý khách hàng vui lòng thực hiện theo các chính sách thanh toán sau:

  • Hình thức thanh toán trực tiếp
  • Hình thức thanh toán COD
  • Hình thức thanh toán chuyển khoản

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

CHUYỂN KHOẢN: CÔNG TY —> CÔNG TY

+ CHỦ TÀI KHOẢN: CÔNG TY TNHH KIM LOẠI G7
+ SỐ TÀI KHOẢN: 7887.7888
+ NGÂN HÀNG:  ACB – HCM

CHUYỂN KHOẢN: CÁ NHÂN —> CÁ NHÂN

+ CHỦ TÀI KHOẢN:  NGUYỄN ĐỨC KHANH (ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT – GIÁM ĐỐC CÔNG TY)
+ SỐ TÀI KHOẢN:  666.555.8
+ NGÂN HÀNG:  ACB – HCM

Quý khách vui lòng thanh toán chuyển khoản 100% số tiền sản phẩm, sau đó bên dịch vụ giao hàng sẽ thực hiện vận chuyển sản phẩm để quý khách nhận hàng tại nhà.