CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

Chúng tôi giao hàng miễn phí đến địa chỉ khách hàng cung cấp:

Đối với khách hàng khu vực Tp.HCM, Hà Nội và Phụ cận: thời gian từ 1 – 3 ngày

Đối với khách hàng TRÊN TOÀN QUỐC: thời gian từ 3 – 5 ngày

Đối với khách hàng ở xa trên toàn quốc: thời gian từ 5 – 10 ngày