Danh sách Hợp kim đồng có sẵn

80,000

Hợp kim đồng luôn có sẵn các mác và các loại hình, có thể cắt nhỏ lẻ giao ngay trên toàn quốc.

TẤM ĐỒNG THAU TẤM ĐỒNG ĐỎ
ỐNG ĐỒNG THAU ỐNG ĐỒNG ĐỎ
ỐNG ĐÚC ĐỒNG THAU ỐNG ĐÚC ĐỒNG ĐỎ
LÁP ĐỒNG THAU LÁP ĐỒNG ĐỎ
LỤC GIÁC ĐỒNG THAU LỤC GIÁC ĐỒNG ĐỎ
Tải bảng giá 😷

    • Bà con...
    • Ai gặp khó khăn về Vật Liệu
    • Cứ gọi  cho chúng tôi...