Đồng Dây, Dây Đồng Nguyên Chất - Kiến Thức Vật Liệu Học

Đồng Dây, Dây Đồng Nguyên Chất

80,000

 • Hợp kim đồng
 • Đồng Tấm
 • Tấm Hợp Kim Đồng
 • Đồng Dây
 • Dây Đồng Nguyên Chất
Tải bảng giá 😷

  • Bà con...
  • Ai gặp khó khăn về Vật Liệu
  • Cứ gọi  cho chúng tôi...