Miếng Shim Căn Tấm Chèn Bằng Đồng

80,000

  • Hợp kim đồng
  • Đồng Tấm
  • Tấm Hợp Kim Đồng
  • Miếng Shim Căn Tấm Chèn Bằng Đồng
Tải bảng giá 😷

    • Bà con...
    • Ai gặp khó khăn về Vật Liệu
    • Cứ gọi  cho chúng tôi...