Thành phần hoá học và tính chất của hợp kim nhôm

Mục lục

KIM LOẠI G7 là gì?

KINH DOANH KIM LOẠI là gì?

Thành phần hoá học và tính chất của hợp kim nhôm

Lợi ích của nhôm

 • Nhôm là một kim loại nhẹ, khoảng 1/3 mật độ thép, đồng, và đồng thau.
 • Nhôm có khả năng ăn mòn tốt đối với các bầu khí quyển trong không khí và bầu khí quyển thông thường. Khả năng ăn mòn và chống xước có thể được tăng cường bằng cách anodizing.
 • Nhôm có độ phản chiếu cao và có thể được sử dụng cho các ứng dụng trang trí.
 • Một số hợp kim nhôm có thể phù hợp hoặc thậm chí vượt quá sức bền của thép xây dựng thông thường.
 • Nhôm giữ lại độ dẻo dai của nó ở nhiệt độ rất thấp, mà không trở thành giòn như thép cacbon.
 • Nhôm là chất dẫn nhiệt và điện tốt. Khi đo bằng diện tích cắt ngang bằng nhau, nhôm cấp điện có độ dẫn điện xấp xỉ 62% đồng ủ bằng điện. Tuy nhiên, khi so sánh bằng trọng lượng bằng nhau, độ dẫn của nhôm là 204% đồng.
 • Nhôm có thể dễ dàng chế tạo và hình thành bằng cách sử dụng rất nhiều các quá trình hình thành, bao gồm cả việc vẽ sâu và cuộn.
 • Nhôm không độc và thường được sử dụng để tiếp xúc với thực phẩm.
 • Nhôm có thể dễ dàng tái chế.
Không thể bỏ qua: Nhôm, Hợp Kim Nhôm và Các Loại Nhôm

NHÔM HỢP KIM ĐƯỢC PHÂN LOẠI NHƯ SAU:

Hệ thống chỉ định hợp kim cho sản phẩm tấm rèn

Hợp kim nhôm cho các sản phẩm tấm được xác định bằng hệ thống số bốn chữ số do Hiệp hội nhôm quản lý.

Các hợp kim được chia thành 8 nhóm dựa trên nguyên tố hợp kim chính của chúng.

Số đầu tiên xác định nhóm hợp kim như sau:

Nhóm Nhôm Hợp Kim
Thành phần hóa học phụ
 
1xxx Unalloyed Aluminum Purity of 99.0% or Greater
2xxx Copper Heat Treatable Alloys
3xxx Manganese
4xxx Silicon Low Melting Point Alloys
5xxx Magnesium
6xxx Magnesium and Silicon Heat Treatable Alloys
7xxx Zinc Heat Treatable Alloys
8xxx Other Elements
 • Hai chữ số cuối cùng trong nhóm 1xxx tương ứng với hai chữ số sau dấu thập phân cho biết hàm lượng nhôm tối thiểu.

Ví dụ như hàm lượng nhôm 1060 là 99,60% tối thiểu, 1100 là 99,00% tối thiểu, 1350 là 99,50% tối thiểu và vân vân.

Hai chữ số cuối cùng của các nhóm khác là các số liên tục do hiệp hội Nhôm phát hành để đảm bảo mỗi hợp kim được nhận dạng duy nhất.

 • Chữ số thứ hai trong tất cả các nhóm chỉ ra một sự thay đổi nhỏ của hợp kim cơ bản.

Ví dụ, 5252 là lần thay đổi thứ hai của hợp kim 5052.

LOẠI NHÔM CÓ THỂ GIA NHIỆT – ALUMINUM TEMPER DESIGNATIONS

Không phải mác nhôm nào cũng có thể gia nhiệt.

Chỉ định khí sau mã hợp kim và được phân cách bởi một dấu nối.

-F Chế tạo: áp dụng cho các sản phẩm của cán hoặc hình thành khi không có sự kiểm soát đặc biệt đối với các điều kiện nhiệt hoặc làm cứng. Vì các tính chất cơ học có thể khác nhau rất nhiều, không có giới hạn nào được chỉ định. Tính khí này thường áp dụng cho các sản phẩm tấm đang ở giai đoạn trung gian của sản xuất.

-H Hứng Strain: áp dụng cho các sản phẩm rèn được tăng cường bằng cán nguội hoặc làm lạnh.

-O Nhiệt: Áp dụng cho các sản phẩm rèn đã được nung nóng ở nhiệt độ tái kết tinh để tạo ra điều kiện sức bền kéo thấp nhất của hợp kim.

MÔ HÌNH CỦA NHIỆT ĐỘ M HT C STT TRONG CÁC MÃ NHÔM

Số thứ nhất

Có ba phương pháp khác nhau được sử dụng để đạt được tính khí cuối cùng của vật liệu cứng căng.

 • -H1 Chỉ gia cường: Áp dụng cho các sản phẩm có độ bền cứng để đạt được mức độ cường độ mong muốn mà không cần phải xử lý nhiệt tiếp theo.
 • -H2 Độ bền và ủ một phần: Áp dụng cho các sản phẩm bị căng cứng đến mức độ sức mạnh cao hơn mong muốn, sau đó là một phần anneal (hoặc “ngược lại”) làm giảm sức mạnh đến mức mong muốn.
 • -H3 Độ cứng và Ổn định: Chỉ định này chỉ áp dụng cho hợp kim magiê mà dần dần làm mềm ở nhiệt độ phòng sau khi cứng rắn. Đáp ứng nhiệt độ thấp được áp dụng để ổn định các tính chất.

Số thứ hai

Số lượng cứng rắn, và do đó mức độ sức mạnh, được chỉ ra bởi một chữ số thứ hai.

-Hx2 Quarter hard 1/4H
-Hx4 Half hard ĐỘ CỨNG 1/2H
-Hx6 Three quarter ĐỘ CỨNG 3/4H
-Hx8 Full hard ĐỘ CỨNG FULL HARD
-Hx9 Extra hard (the minimum tensile strength exceeds that of the Hx8 temper by 2 ksi or more) ĐỘ CỨNG MỞ RỘNG

Nhiệt độ Hx1, Hx3, Hx5 và Hx7 là trung gian giữa những người được xác định ở trên.

Các giới hạn về đặc tính cơ học tương ứng với mỗi chỉ định khí có thể được tìm thấy bằng cách đề cập đến một tiêu chuẩn nhôm thích hợp như Tiêu chuẩn Hiệp hội Nhôm và Dữ liệu hoặc ASTM B 209.

Số thứ ba

Một chữ số thứ ba đôi khi được sử dụng để chỉ ra một sự thay đổi của tính cơ bản hai chữ số cơ bản.

Nhiệt độ xử lý nhiệt

Hợp kim trong các nhóm 2xxx, 6xxx và 7xxx có thể được tăng cường bằng quá trình xử lý nhiệt. Nhôm được xử lý nhiệt bằng cách xử lý quy trình xử lý, trong đó kim loại được nung ở nhiệt độ cao, sau đó làm lạnh nhanh, sau đó quá trình làm cứng lượng mưa (hoặc quá trình “lão hóa”).

Tốc độ được chỉ định bởi – T theo sau bởi một chữ số. Một số điểm chung -T như sau:

-T3 Giải pháp xử lý nhiệt, làm lạnh, và tuổi tự nhiên: áp dụng cho các sản phẩm được làm lạnh để cải thiện sức mạnh sau khi xử lý nhiệt giải pháp, hoặc là hiệu quả làm phẳng hoặc làm thẳng được công nhận trong giới hạn về cơ khí.

-T4 Dung dịch xử lý bằng nhiệt và tự nhiên: Sử dụng cho sản phẩm được cho phép độ tuổi cứng lại ở nhiệt độ phòng sau khi xử lý dung dịch.

-T6 Giải pháp xử lý nhiệt và lão hóa nhân tạo: áp dụng cho các sản phẩm được hâm nóng lại ở nhiệt độ thấp sau khi xử lý dung dịch. Điều này cho phép kim loại đạt được mức cường độ xử lý nhiệt cao nhất của nó.

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CHO CÁC HỢP KIM

Thành phần theo tỷ lệ phần trăm theo Hiệp hội nhôm. Các giá trị cho biết giới hạn tối đa trừ khi được hiển thị dưới dạng dải hoặc mức tối thiểu.

Alloy Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti OTHERS OTHERS Al
EACH TOTAL MIN.
Nhôm 1070 0.20 0.25 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 99.70
Nhôm 1060 0.25 0.35 0.05 0.03 0.03 0.05 0.03 0.03 99.60
Nhôm 1050 0.25 0.40 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 99.50
Nhôm 1350 0.10 0.40 0.05 0.01 0.01 0.05 0.03 0.10 99.50
Nhôm 1145 0.55 Si + Fe 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 99.45
Nhôm 1100 0.95 Si + Fe 0.05-0.20 0.05 0.10 0.05 0.15 99.00
Nhôm 2024 0.50 0.50 3.8-4.9 0.30-0.9 1.2-1.8 0.10 0.25 0.15 0.05 0.15 Rem.
 
Nhôm 3003 0.6 0.7 0.05-0.20 1.0-1.5 0.10 0.05 0.15 Rem.
 
Nhôm 3004 0.30 0.7 0.25 1.0-1.5 0.8-1.3 0.25 0.05 0.15 Rem.
 
Nhôm 3005 0.6 0.7 0.30 1.0-1.5 0.20-0.6 0.10 0.25 0.10 0.05 0.15 Rem.
 
Nhôm 3104 0.6 0.8 0.05-0.25 0.8-1.4 0.8-1.3 0.25 0.10 0.05 0.15 Rem.
 
Nhôm 4004 9.0-10.5 0.8 0.25 0.10 1.0-2.0 0.20 0.05 0.15 Rem.
 
Nhôm 4104 9.0-10.5 0.8 0.25 0.10 1.0-2.0 0.20 0.05 0.15 Rem.
 
Nhôm 4043 4.5-6.0 0.8 0.30 0.05 0.05 0.10 0.20 0.05 0.15 Rem.
 
Nhôm 4045 9.0-11.0 0.8 0.30 0.05 0.05 0.10 0.20 0.05 0.15 Rem.
 
Nhôm 5005 0.30 0.7 0.20 0.20 0.50-1.1 0.10 0.25 0.05 0.15 Rem.
 
Nhôm 5050 0.40 0.7 0.20 0.10 1.1-1.8 0.10 0.25 0.05 0.15 Rem.
 
Nhôm 5052 0.25 0.40 0.10 0.10 2.2-2.8 0.15-0.35 0.10 0.05 0.15 Rem.
 
Nhôm 5252 0.08 0.10 0.10 0.10 2.2-2.8 0.05 0.03 0.10 Rem.
 
Nhôm 5056 0.30 0.40 0.10 0.05-0.20 4.5-5.6 0.05-0.20 0.10 0.05 0.15 Rem.
 
Nhôm 5657 0.08 0.10 0.10 0.03 0.6-1.0 0.05 0.02 0.05 Rem.
Nhôm 5182 0.20 0.35 0.15 0.20-0.50 4.0-5.0 0.10 0.25 0.10 0.05 0.15 Rem.
Nhôm 6061 0.40-0.8 0.7 0.15-0.40 0.15 0.8-1.2 0.04-0.35 0.25 0.15 0.05 0.15 Rem.
Nhôm 7075 0.40 0.50 1.2-2.0 0.30 2.1-2.9 0.18-0.28 5.1-6.1 0.20 0.05 0.15 Rem.

Rem.=Remainder = Phần còn lại

Dung sai Độ dày của tấm nhôm

ĐỌ DÀY KỸ THUẬN ĐỘ DÀY
DUNG SAI THEO ĐỘ DÀY
 (Inches) up to 39.37˝
Over Thru Inches plus and minus
0.0059 0.016 0.0010
0.016 0.025 0.0015
0.025 0.039 0.0020
0.039 0.047 0.0025
0.047 0.063 0.0030
0.063 0.098 0.0035
0.098 0.126 0.0045
0.126 0.158 0.0055
0.158 0.197 0.0070

Trên đây là các dung sai độ dày đã công bố trong ANSI-H35.2 cho tất cả các hợp kim tấm không có trong Bảng Hợp kim Không gian vũ trụ hoặc được chỉ định cho các ứng dụng hàng không.

Dung sai độ dày của các hợp kim nhô dùng cho hàng không vũ trụ

Độ dày
Độ dày
Tolerance for widths
 (Inches) up to 39.37˝
Over Thru Inches plus and minus
0.0059 0.010 0.0010
0.010 0.039 0.0015
0.039 0.079 0.0020
0.079 0.098 0.0025
0.098 0.126 0.0035
0.126 0.158 0.0040
0.158 0.197 0.0055

Trên đây là các sai số được xuất bản trong ANSI-H35.2 cho các hợp kim vũ trụ 2024 và 7075.

Dung sai bề rộng cho cuộn xén mép

Specified Thickness   Specified Width (inches)  
Up Thru 6 Over 6 Over 12 Over 24
(Inches) Thru 12 Thru 24 Thru 48
0.006-0.125 0.010 1⁄64 1⁄32 3⁄64
0.126-0.186 0.012 1⁄32 1⁄32 1⁄16

Theo tiêu chuẩn ANSI-H35.2

ĐẶC TÍNH CƠ TIÊU BIỂU

Các tính chất điển hình sau đây không được đảm bảo vì trong hầu hết các trường hợp chúng là trung bình cho các kích cỡ và phương pháp sản xuất khác nhau và có thể không chính xác đại diện cho bất kỳ sản phẩm hoặc kích cỡ cụ thể nào. Dữ liệu được sử dụng để so sánh các hợp kim và chất xúc tác và không được sử dụng cho mục đích thiết kế.

Tensile Yield Elongation (%) for the Tensile Yield Elongation (%) for the
Strength following gauge ranges: Strength following gauge ranges:
Hợp Kim Nhôm Độ cứng (ksi) (ksi) 0.010-0.050˝ 0.051-.125˝ (MPa) (MPa) 0.25-1.25mm 1.26-3.0mm
Nhôm 1100 O 13 5 30 32 89.6 34.5 30 6
H12 16 15 4 12 110.3 103.4 4 12
H14 18 17 3 10 124.1 117.2 3 10
H16 21 20 2 8 144.8 137.9 2 8
H18 24 22 2 6 165.5 151.7 2 6
Nhôm 1350 O 12 4 34 42 82.7 27.6 34 42
H12 14 12 5 12 96.5 82.7 5 12
H14 16 14 3 9 110.3 96.5 3 9
H16 18 16 3 8 124.1 110.3 3 8
H19 27 24 2 6 186.2 165.5 2 6
Nhôm 2024 O 27 11 18 20 186.2 75.8 18 20
T3 70 50 16 18 482.6 344.7 16 18
T4 68 47 20 19 468.8 324.1 20 19
Nhôm 3003 O 16 6 30 33 110.3 41.4 30 33
H12 19 18 9 11 131 124.1 9 11
H14 22 21 3 7 151.7 144.8 3 7
H16 26 25 3 5 179.3 172.4 3 5
H18 29 27 3 5 199.9 186.2 3 5
Nhôm 3004 O 26 10 19 23 179.3 68.9 19 23
H32 31 25 6 15 213.7 172.4 6 15
H34 35 29 5 10 241.3 199.9 5 10
H36 38 33 5 8 262 227.5 5 8
H38 41 36 4 6 282.7 248.2 4 6
Nhôm 3005 O 20 8 22 23 137.9 55.2 22 23
H12 26 24 5 13 179.3 165.5 5 13
H14 29 28 4 9 199.9 193.1 4 9
H16 31 30 3 5 213.7 206.8 3 5
H18 37 36 2 3 255.1 248.2 2 3
Nhôm 5005 O 18 6 22 25 124.1 41.4 22 25
H12 20 19 5 9 137.9 131 5 9
H14 23 22 4 7 158.6 151.7 4 7
H16 26 25 3 5 179.3 172.4 3 5
H18 29 28 2 2 199.9 193.1 2 2
H32 20 17 8 9 137.9 117.2 8 9
H34 23 20 6 8 158.6 137.9 6 8
H36 26 24 5 6 179.3 165.5 5 6
H38 29 27 3 4 199.9 186.2 3 4
Nhôm 5050 O 21 8 20 25 144.8 55.2 20 25
H32 25 21 9 13 172.4 144.8 9 13
H34 28 24 5 10 193.1 165.5 5 10
H36 30 26 4 7 206.8 179.3 4 7
H38 32 29 2 4 220.6 199.9 2 4
Nhôm 5052 O 28 13 20 21 193.1 89.6 20 21
H32 33 28 7 10 227.5 193.1 7 10
H34 38 31 6 8 262 213.7 6 8
H36 40 35 4 5 275.8 241.3 4 5
H38 42 37 3 4 289.6 255.1 3 4
Nhôm 5056 O 42 22 23 24 289.6 151.7 23 24
H38 60 50 6 13 413.7 344.7 6 13
Nhôm 5182 O 40 21 21 25 275.8 144.8 21 25
H32 41 22 20 21 282.7 151.7 20 21
H34 48 37 11 14 330.9 255.1 11 14
H36 51 42 9 11 351.6 289.6 9 11
H38 54 47 6 7 372.3 324.1 6 7
Nhôm 6061 O 18 8 25 26 124.1 55.2 25 26
T4 35 21 22 24 241.3 144.8 22 24
T6 45 40 12 17 310.3 275.8 12 17
Nhôm 7075 O 33 15 16 18 227.5 103.4 16 18
T6 83 73 11 12 572.3 503.3 11 12

Tính chất vật lý

Average1 Thermal Electrical Conductivity at 68°F Electrical
Coeffecient of Melting (Percent of International Resistivity
Thermal Conductivity Annealed Copper Standard) at 68°F
Expansion Range 2,3 Density (English (Ohms-Cir.
68° to 212°F Approximately (lbs/cubic in.) Units4) Mil/Foot)
(°F) (°F) Volume Volume
Nhôm A1100 13.1 1190-1215 0.098 1520 59 194 18
Nhôm A1350 13.2 1195-1215 0.0975 1625 62 204 17
Nhôm A2024-O 12.9 935-11805 0.1 1340 50 160 21
Nhôm A2024-T3,T4 12.9 935-11805 0.1 840 30 96 35
Nhôm A2024-T6 12.9 935-11805 0.1 1050 38 122 27
Nhôm A3003 12.9 1190-1210 0.099 1200 48 156 22
Nhôm A3004 13.3 1165-1210 0.098 1100 41 134 25
Nhôm A3005 13.1 1175-1210 0.098 1190 45 148 23
Nhôm A5005 13.2 1170-1210 0.098 1390 52 172 20
Nhôm A5050 13.2 1155-1205 0.097 1340 50 165 21
Nhôm A5052 13.2 1125-1200 0.097 960 35 116 30
Nhôm A5056 13.4 1055-1180 0.096 790 28 95 37
Nhôm A5182 13.4 1055-1180 0.096 790 28 95 37
Nhôm A5657 13.2 1180-1215 0.097 960 35 116 30
Nhôm A6061-O 13.1 1080-12056 0.098 1250 47 155 22
Nhôm A6061-T4 13.1 1080-12056 0.098 1070 40 132 26
Nhôm A6061-T6 13.1 1080-12056 0.098 1160 43 142 24
Đặt hàng online tại: https://kimloaig7.com/

Tải bảng giá 😷

  • Bà con...
  • Ai gặp khó khăn về Vật Liệu
  • Cứ gọi  cho chúng tôi...