Hợp Kim Nhôm và Mangan

Mục lục

Mục số 1 là gì?
Mục số 2 là gì?
Mục số 3 là gì?

Hợp Kim Nhôm và Mangan

Hợp Kim Nhôm và Mangan, Theo giản đồ pha Al – Mn giới hạn hòa tan cao nhất của Mn trong Al (dung dịch rắn α) là 1,8% ở 659oC và giảm nhanh theo nhiệt độ, khi vượt quá giới hạn hòa tan hai nguyên tố trên kết hợp với nhau thành Al6Mn. Với thành phần α như vậy và khi dùng với 1,0 – 1,6%Mn đáng lẽ nó phải thuộc hệ hóa bền được bằng nhiệt luyện, song trong thực tế do các tạp chất thường có Fe, Si độ hòa tan của Mn trong α giảm rất nhanh (ví dụ với 0,1%Fe và 0,65%Si ở 500oC nhôm chỉ hòa tan được 0,05%Mn), hầu như không có biến đổi giới hạn hòa tan mangan theo nhiệt độ, nên hệ này chỉ có thể hóa bền được bằng biến dạng nguội.

Nhôm và hợp kim nhôm

Về cơ tính, hợp kim biến dạng hệ Al – Mn rất nhạy cảm với biến dạng nguội (giới hạn chảy tăng 2 – 4 lần) và có nhiệt độ kết tinh lại tăng lên, còn là do hình thành pha α ở dạng nhỏ mịn, phân tán.

Hợp kim Al – Mn dễ biến dạng dẻo, được cung cấp dưới dạng các bán thành phẩm khác nhau (lá mỏng, thanh, dây, hình, ống…), chống ăn mòn tốt trong khí quyển và dễ hàn, được dùng để thay thế các mác AA 1xxx khi yêu cầu cơ tính cao hơn.

Full kiến thức về nhôm tại: https://g7m.vn/nhom/

Tải bảng giá 😷

    • Bà con...
    • Ai gặp khó khăn về Vật Liệu
    • Cứ gọi  cho chúng tôi...