Titan tấm

  70,000

  Xử lý hóa học
  Sản xuất clo
  Ngành kiến ​​trúc
  Công nghiệp biển
  Phụ tùng ô tô
  Ngành kiến ​​trúc
  Sản xuất điện
  Xử lý hydro-carbon
  Công nghiệp biển
  Tấm che ống xả
  Máy bay
  Khử muối
  Sản xuất clo
  Cấu trúc hàng không vũ trụ
  Ngành y tế