Thép

15,000

Thép và Thép Hợp Kim, Thép công cụ hay Thép làm khuôn luôn có sẵn trong kho đủ các mác và size theo yêu cầu của khách hàng.

THÉP TẤM THÉP TRÒN ĐẶC
THÉP ỐNG THÉP LỤC GIÁC
ỐNG THÉP ĐÚC PHỤ KIỆN ỐNG
Tải bảng giá 😷

    • Bà con...
    • Ai gặp khó khăn về Vật Liệu
    • Cứ gọi  cho chúng tôi...