Ống inox 310s

  70,000

  Tốc độ hóa bền rèn cao
  Độ dẻo cao hơn
  Độ cứng và độ bền cao hơn
  Độ bền nóng cao hơn
  Chống chịu ăn mòn cao hơn
  Độ dẻo dai ở nhiệt độ thấp tốt hơn
  Phản ứng từ kém hơn (chỉ với thép austenit)
  Các cơ tính đó thực ra đúng cho họ thép austenit và có thể thay đổi khá nhiều đối với các mác thép và họ thép khác.

  Tải bảng giá 😷

   • Bà con...
   • Ai gặp khó khăn về Vật Liệu
   • Cứ gọi  cho chúng tôi...