Ống đúc đồng thau

  70,000

  Hệ thống nước
  nồi nấu kim loại đồng làm mát bằng nước
  dẫn nhiệt tuyệt vời
  dẫn điện tuyệt vời
  chống ăn mòn tốt
  kháng biofouling Tốt
  tốt năng chế biến
  Duy trì các đặc tính cơ học và điện ở nhiệt độ đông lạnh
  Không từ tính

  Tải bảng giá 😷

   • Bà con...
   • Ai gặp khó khăn về Vật Liệu
   • Cứ gọi  cho chúng tôi...