Nhôm dây - Kiến Thức Vật Liệu Học

Nhôm dây

  70,000

  Hàng hải và dầu khí
  Thoát nước
  Phụ tùng xe đạp
  Vành ô tô
  Các bộ phận kết cấu chịu áp lực cao
  Phụ kiện máy bay
  Bánh răng và trục
  Bộ phận cầu chì
  Trục và bánh răng
  Thành phần tên lửa
  Điều tiết các bộ phận van
  Bánh răng sâu
  Các bộ phận máy bay và hàng không vũ trụ khác

  Tải bảng giá 😷

   • Bà con...
   • Ai gặp khó khăn về Vật Liệu
   • Cứ gọi  cho chúng tôi...