Láp nhôm 5052

70,000

Hàng hải và dầu khí
Thoát nước
Phụ tùng xe đạp
Vành ô tô
Các bộ phận kết cấu chịu áp lực cao
Phụ kiện máy bay
Bánh răng và trục
Bộ phận cầu chì
Trục và bánh răng
Thành phần tên lửa
Điều tiết các bộ phận van
Bánh răng sâu
Các bộ phận máy bay và hàng không vũ trụ khác