Đồng - Kiến Thức Vật Liệu Học

Đồng

100,000

Đồng và Hợp Kim Đồng luôn có sẵn đủ các mác và quy cách trong kho, giao ngay miễn phí toàn quốc, cắt nhỏ lẻ theo yêu cầu.

TẤM ĐỒNG THAU TẤM ĐỒNG ĐỎ
ỐNG ĐỒNG THAU ỐNG ĐỒNG ĐỎ
ỐNG ĐÚC ĐỒNG THAU ỐNG ĐÚC ĐỒNG ĐỎ
LÁP ĐỒNG THAU LÁP ĐỒNG ĐỎ
LỤC GIÁC ĐỒNG THAU LỤC GIÁC ĐỒNG ĐỎ
Tải bảng giá 😷

    • Bà con...
    • Ai gặp khó khăn về Vật Liệu
    • Cứ gọi  cho chúng tôi...