Dây niken

70,000

Xử lý hóa học
Sản xuất clo
Ngành kiến ​​trúc
Công nghiệp biển
Phụ tùng ô tô
Ngành kiến ​​trúc
Sản xuất điện
Xử lý hydro-carbon
Công nghiệp biển
Tấm che ống xả
Máy bay
Khử muối
Sản xuất clo
Cấu trúc hàng không vũ trụ
Ngành y tế

Tải bảng giá 😷

    • Bà con...
    • Ai gặp khó khăn về Vật Liệu
    • Cứ gọi  cho chúng tôi...